Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η κατάλληλη ηλικία για να αρχίσει το παιδί μου μια ξένη γλώσσα;

Με την προϋπόθεση ότι έχει καθαρό λόγο στη μητρική του γλώσσα, μπορεί να αρχίσει ακόμα και στην ηλικία των 5 ετών με αποκλειστικά βιωματικό τρόπο.  Τα μικρά παιδιά μαθαίνουν χρησιμοποιώντας όλη τους την ύπαρξη. Μαθαίνουν με την όραση, τους ήχους, την αφή, τη γεύση, τη μυρωδιά, τις δραστηριότητες. Γι’ αυτό δεν ξεχνάμε εύκολα τα ακούσματα, τις γεύσεις και τις μυ­ρωδιές της παιδικής μας ηλικίας.

Εάν όμως αυτό δε γίνει τότε, τα 6 ή 7 έτη θεωρούνται επίσης κατάλληλες ηλικίες ώστε να αγαπήσει το παιδί την ξένη γλώσσα χωρίς να κουραστεί και να αποκτήσει υπέροχη προφορά μετά από λίγους μόνο μήνες μάθημα!

 

 

Υπάρχει κίνδυνος το παιδί μου να κουραστεί και να μην αγαπήσει την ξένη γλώσσα;
Αν το παιδί συνυπάρχει στην ίδια τάξη με παιδιά μεγαλύτερης ή μικρότερης ηλικίας όπως συχνά συμβαίνει, είναι πολύ πιθανό να γίνει.  Στο φροντιστήριό μας όμως, κατατάσσουμε τα παιδιά με ηλικιακά κριτήρια και δημιουργούμε  2 διαφορετικές τάξεις για τους μαθητές 5-7 ετών.
 

 

Πότε μπορεί το παιδί μου να αρχίσει μια 2η ξένη γλώσσα;
Όταν η πρόοδός του τόσο στη μητρική του γλώσσα όσο και στην 1η ξένη γλώσσα που ήδη μελετά είναι ομαλή.  Συνήθως, στην ηλικία των 8 ή 9 ετών μπορεί ένα παιδί να ασχοληθεί με 2 ξένες γλώσσες, αρκεί να το θέλει.
 

 

Είναι σωστό το παιδί μου να παίρνει μέρος σε εξετάσεις χαμηλών επιπέδων;
Η ζωή μας είναι μια σειρά από εξετάσεις!  Όσο νωρίτερα εξοικειώνεται με αυτές, τόσο το καλύτερο.  Επίσης δίνουν στο παιδί ένα στόχο για το τέλος του σχολικού έτους.  Επιπλέον, επιτρέπουν σε εσάς, τους γονείς να «ελέγχετε» το φροντιστήριο.  Εμείς, αυτό το επιδιώκουμε και τα αποτελέσματα είναι πάντοτε ή προσεγγίζουν το 100%.

 

Ωφελείται το παιδί μου από τα εντατικά μαθήματα που καλύπτουν την ύλη μιας ολόκληρης τάξης;
Κατά κανόνα όχι!  Η αφομοίωση της ύλης πρέπει να γίνεται σταδιακά, χωρίς βιασύνη. Όπως στο ελληνικό σχολείο ένας καλός μαθητής δε μπορεί να παραλείψει μια τάξη, έτσι συμβαίνει και στο φροντιστήριο με μία ξένη γλώσσα. Ωστόσο όλοι οι κανόνες έχουν και τις εξαιρέσεις τους:  ένας έμπειρος εκπαιδευτικός μπορεί να διακρίνει ποιες συνθήκες ευνοούν κάτι τέτοιο.

 

Πως διεξάγεται το online μάθημα με επιτυχία;

Τα μαθήματα και σε όλες τις γλώσσες που διδάσκουμε στα ΚΞΓ Πλιάκου μπορούν να πραγματοποιηθούν και διαδικτυακά μέσα από εκπαιδευτική πλατφόρμα ειδικά σχεδιασμένη ώστε να πληροί όλες οι ακαδημαϊκές προϋποθέσεις για μία εξίσου αποτελεσματική εμπειρία εκμάθησης.

Τόσο οι φυσικές, όσο κι οι διαδικτυακές μας τάξεις χρησιμοποιούν όλα τα μέσα τεχνολογίας (projectors, laptops, tablets, smartphones) και το κατάλληλο διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό των καλύτερων εκδοτικών οίκων που επιλέγουμε.