100% επιτυχία -επίπεδα Β1 (Pre-Lower) & B2 (Lower), Μάιος 2017