Υπάρχει καλύτερος τρόπος από το να μαθαίνουμε παίζοντας;