Συμμετοχή σε διαγωνισμό της ESA (European Space Agency) και το Πανεπιστήμιο της Βέρνης