Σήμερα, 15/10 σύμφωνα με απόφαση της περιφέρειας Αττικής