Πόσο σημαντικό είναι οι μαθητές μας να εξοικειώνονται με πολλές διαφορετικές λέξεις, να τολμούν να τις διαβάζουν και να προοδεύουν!