Λίγο πριν τις εξετάσεις DELF επιπέδου Α2, έφτασαν τα διπλώματα Α1 που είχαν με επιτυχία δώσει οι μαθητές μας την περσινή χρονιά! Και εις ανώτερα παιδιά!