Τμήματα Ιταλικών (ενηλίκων)

I1  (1ο Έτος)  
I2  (2ο Έτος) 
I3  (3ο Έτος)  – Εξετάσεις επιπέδου Β2