Εξετάσεις

Εξετάσεις γλωσσομάθειας για τηv ιταλική γλώσσα στην Ελλάδα.
 
Κρατικό Πιστοποιητικό
Γλωσσομάθειας
Επίπεδο Α1
Επίπεδο Α2
Επίπεδο Β1
Επίπεδο Β2
Επίπεδο C1
Επίπεδο C2
Πανεπιστήμιο της Περούτζια
CELI 2
CELI 3
CELI 4
CELI 5