Τμήματα Γερμανικών

Γ1  (1ο Έτος)  
Γ2  (2ο Έτος) 
Γ3  (3ο Έτος)
Γ4  (4ο Έτος)  – Εξετάσεις επιπέδου Β1
Γ5  (5ο Έτος)
Γ6  (6ο Έτος)  – Εξετάσεις επιπέδου Β2