Τμήματα Γαλλικών

F1  (1ο Έτος)

F2  (2ο Έτος)  

F3  (3ο Έτος)  – Εξετάσεις επιπέδου Α1

F4  (4ο Έτος) –  Εξετάσεις επιπέδου Α2

F5  (5ο Έτος)  – Εξετάσεις επιπέδου Β1

F6  (6ο Έτος)  – Εξετάσεις επιπέδου Β2