Εξετάσεις

 
Εξετάσεις γλωσσομάθειας για τη γαλλική γλώσσα στην Ελλάδα.
 
 Γαλλικό Ινστιτούτο
 Αθηνών
  DELF Α1
  DELF Α2
  DELF B1
  DELF B2
  DELF C1
  DELF C2