Επικοινωνία

Κεντρικό Κτήριο

Κυπρίων Αγωνιστών 55, 16451, Αργυρούπολη

Τηλέφωνο: 210 9917 654, E-mail : info@pliakou.gr

Παράρτημα

Γραβιάς 74, 16451, Αργυρούπολη

Τηλέφωνο: 210 9933 198, E-mail : pliakougravias@gmail.com