Κέντρo ξένων γλωσσών Πλιάκου Αργυρούπολη. Από το 1986 εξακολουθούμε να προσφέρουμε στην ξενόγλωσση εκπαίδευση και να έχουμε υψηλότατα ποσοστά επιτυχίας σε κάθε εξεταστική περίοδο.