19/9: ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ & ΑΓΙΑΣΜΟΣ σχολικού έτους 2016-2017