«Ώρα να γράψουμε! Γιατί κάποια παιδιά μισούν το μολύβι;»