ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (Κ. Αγωνιστών 55) για πληροφορίες και προεγγραφές με οικονομικά οφέλη: