Ομιλία: “Μαθησιακές δυσκολίες και ο πολύτιμος ρόλος των γονέων”