Οι μαθητές της τάξης Junior A έχουν ξεκινήσει δυναμικά!