Οι μαθητές της τάξης D’ κάνουν εξάσκηση σε λεξιλόγιο και γραμματική με αγαπημένες μελωδίες!