Οι μαθητές δεν στερούνται τη χαρά της δημιουργίας Χριστουγεννιάτικων κατασκευών.