Μόνο τη σχολική χρονιά 2015-2016 – 98 ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ – και συνεχίζουμε!