Ημερομηνίες Προσεχών Εξετάσεων

13/12/2015: Εξετάσεις για το πτυχίο E.C.P.E (Proficiency Michigan)

12/12/2015: Εξετάσεις για το πτυχίο E.C.C.E (Lower Michigan)

5/12/2015: Εξετάσεις για το πτυχίο F.C.E (Lower Cambridge)

20/12/2015: Εξετάσεις για το πτυχίο E.S.B (Lower)

20/12/2015: Εξετάσεις για το πτυχίο E.S.B (Proficiency)