Εξετάσεις Αγγλικών

CEF
(Κοινό Ευρωπαïκό Πλαίσιο)
B1
B2
C1
C2
 
Α.Σ.Ε.Π.
ΜΕΤΡΙΑ ΓΝΩΣΗ
ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ
ΑΡΙΣΤΗ
Cambridge
 
PET
FCE
CAE
CPE
Michigan / H.A.U.
 
BCCE
ECCE
ALCE
ECPE
E.S.B.
 
ENTRY LEVEL
LEVEL 1
LEVEL 2
LEVEL 3
T.O.E.I.C.
 
405 – 500
505 – 780
785 – 900
Κ.Π.Γ.
 
Επίπεδο Β1
Επίπεδο Β2
Επίπεδο C1
Επίπεδο C2
I.E.L.T.S.
 
3 – 4
4,5 – 5,5
6 – 7
7,5 +
M.S.U.
 
CELC
CELP
City & Guilds
 
ENTRY LEVEL
LEVEL 1
LEVEL 2
LEVEL 3