Από τις 5 έως τις 30 Αυγούστου οι γραμματείες των ΚΞΓ «Πλιάκου» θα είναι κλειστές.