Αποτελέσματα ESB-Pre-Lower (επίπεδο B1)-100% ΕΠΙΤΥΧΊΑ