Απονομή πτυχίων Γερμανικής γλώσσας (επίπεδο Β1, Zertifikat) του Goethe Institut